TARIKH DIKEMASKINI
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

Apakah Peraturan yang sedang berkuat kuasa bagi pelaksanaan tindakan tatatertib dalam perkhidmatan awam?
Requested and Answered by WebAdmin on 29-Mar-2011 01:55 (432 reads)
(i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (P.U.(A). 395). Sila rujuk pindaan pada tahun 2002; dan

(ii) Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993.