TARIKH DIKEMASKINI
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Pemangkuan  : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C32 Ke Gred C38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/27 7:49:09 (23 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C32 Ke Gred C38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/27 6:28:10 (25 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/27 3:57:38 (21 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/27 3:52:51 (24 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/27 3:48:09 (32 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/26 6:28:01 (23 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/26 6:22:22 (18 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Juruteknologi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/11 7:55:51 (44 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Juruteknologi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/11 1:49:03 (52 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Juruteknik Perubatan (Prostetik/Ortotik) Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2018/6/11 1:34:39 (25 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Juruteknik Perubatan (Prostetik/Ortotik) Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia