TARIKH DIKEMASKINI
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan: 1. Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U14 ke Gred U16; 2. Pemandu Kenderaan Gred H14 ke Gred H16; 3. Pembantu Awam Gred H14 ke Gred H16 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2020/7/1 7:00:00 (32 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan:
1. Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U14 ke Gred U16;
2. Pemandu Kenderaan Gred H14 ke Gred H16;
3. Pembantu Awam Gred H14 ke Gred H16
Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Pengajar Gred U41 ke Gred U44 di KKM
  on 2020/6/23 4:00:00 (40 reads)

Urusan Pemangkuan Pengajar Gred U41 ke Gred U44 di KKM

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jururawat Gred U41/U42 ke Gred U44 KKM
  on 2020/6/23 4:00:00 (40 reads)

Urusan Pemangkuan Jururawat Gred U41/U42 ke Gred U44 KKM

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Pegawai Psikologi Gred S44 ke Gred S48 KKM
  on 2020/6/23 4:00:00 (24 reads)

Urusan Pemangkuan Pegawai Psikologi Gred S44 ke Gred S48 KKM

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Juru X-ray (Terapi/Diagnostik) Gred U41/U42 ke Gred U44 KKM
  on 2020/6/23 3:50:00 (25 reads)

Urusan Pemangkuan Juru X-ray (Terapi/Diagnostik) Gred U41/U42 ke Gred U44 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2020/6/19 8:33:02 (32 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2020/6/19 8:32:31 (12 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Optometri Gred U52 Ke Gred U54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2020/6/18 8:43:23 (14 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Optometri Gred U52 Ke Gred U54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Optometri Gred U48 Ke Gred U52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2020/6/18 8:42:43 (18 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Optometri Gred U48 Ke Gred U52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia