Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
TARIKH DIKEMASKINI

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 12 »
Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 78 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:20:06 (102 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 78 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 77 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:19:29 (111 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 77 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 76 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:19:04 (88 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 76 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 75 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:18:42 (96 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 75 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 74 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:18:16 (130 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 74 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 73 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:17:35 (124 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 73 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 72 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:17:07 (81 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 72 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 71 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:16:17 (101 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 71 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 70 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:15:44 (99 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 70 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 69 TAHUN 2013
  on 2014/2/12 11:13:15 (102 reads)

PEWUJUDAN SEMULA LAPAN (8) JAWATAN PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN, GRED N17/N22 (KUP 15 TAHUN) DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C32/ C32 (KUP) Ke Gred C38
  on 2014/2/11 14:32:46 (58 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C32/ C32 (KUP) Ke Gred C38

Kenaikan Pangkat : URUSAN PEMANGKUAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W22 KE GRED W26 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2014/1/21 9:29:10 (259 reads)

URUSAN PEMANGKUAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W22 KE GRED W26 DI KEMENTERIAN
KESIHATAN MALAYSIA

Garis Panduan : Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan, Kementerian Kesihatan Malaysia
on 2013/11/27 15:20:00 (827 reads)

Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Makluman : Audit Dalaman 5S BSM
  on 2013/8/14 10:32:39 (109 reads)

Audit Dalaman 5S BSM

Makluman : Lawatan Amalan 5S ke Bhg Perancangan
  on 2013/8/14 10:30:30 (104 reads)

Lawatan Amalan 5S ke Bhg Perancangan

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 12 »