Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
TARIKH DIKEMASKINI

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 17 »
Waran Perjawatan KKM 2013 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KKM BIL. 91 TAHUN 2013
  on 2014/5/8 12:20:00 (1061 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KKM BIL. 91 TAHUN 2013

Waran Perjawatan KKM 2014 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KKM BIL. 22 TAHUN 2014
  on 2014/5/8 12:15:53 (630 reads)

PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KKM BIL. 22 TAHUN 2014

Borang-Borang : Maksud Logo 5S
  on 2014/5/8 8:59:45 (171 reads)

Maksud Logo 5S KKM

Garis Panduan : GARISPANDUAN 5S IPKKM VERSI 1 2014
  on 2014/5/8 8:50:38 (110 reads)

GARISPANDUAN 5S IPKKM VERSI 1 2014

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Pergigian Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/5/7 10:18:19 (256 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Pergigian Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia

Makluman : Pelantikan AJK Amalan 5S BSM
  on 2014/5/6 12:32:54 (114 reads)

Pelantikan AJK Amalan 5S BSM

Pemangkuan  : urusan Pemangkuan Bagi SKim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/30 16:04:02 (621 reads)

urusan Pemangkuan Bagi SKim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Maklmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/25 16:50:46 (358 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Maklmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/25 16:14:30 (227 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/25 16:13:19 (2682 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/25 10:30:00 (994 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Teknologi Makanan Gred C52 ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/24 16:28:03 (101 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Teknologi Makanan Gred C52 ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S52 Ke Gred S54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/24 16:21:35 (118 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S52 Ke Gred S54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pengajar Gred U41 Ke Gred U44 di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/24 16:12:22 (348 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pengajar Gred U41 Ke Gred U44 di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Penerangan (Pelajaran Kesihatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/4/23 11:50:56 (114 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Penerangan (Pelajaran Kesihatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 17 »