TARIKH DIKEMASKINI
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 15 »
Prosedur Operasi (PO) : KKM-BSM-PO-03
  on 2018/5/17 3:14:38 (191 reads)

Pelantikan Pegawai Perubatan Kontrak_Terkawal

Prosedur Operasi (PO) : KKM-BSM-PO-02
  on 2018/5/17 3:13:54 (150 reads)

Pindah Butiran Perjawatan_Terkawal

Prosedur Operasi (PO) : KKM-BSM-PO-01
  on 2018/5/17 3:12:53 (171 reads)

Pewujudan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Elaun_Terkawal

Manual Kualiti : Manual Kualiti KKM BSM MK-07 9001-2015
  on 2018/5/17 2:40:29 (171 reads)

Manual Kualiti KKM BSM MK-07 9001-2015

MS ISO 9001:2015 : Sijil ISO EQNet & SIRIM QAS
  on 2018/5/17 2:40:00 (186 reads)

Sijil ISO EQNet & SIRIM QAS

Borang-Borang : Borang Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Tanggungan Pesara
  on 2018/2/9 1:26:27 (722 reads)

Borang Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Tanggungan Pesara

Borang-Borang : Borang Permohonan Perakuan TBK 13 Tahun (diisi oleh calon)
  on 2018/1/11 7:40:00 (2799 reads)

Borang Permohonan Perakuan TBK 13 Tahun (diisi oleh calon)

Borang-Borang : Borang NP(S) 8.4 Pindaan 2019 - Perakuan Kenaikan Pangkat TBK1 dan TBK2 (diisi oleh pentadbir)
  on 2018/1/10 6:30:00 (4710 reads)

Borang NP(S) 8.4 Pindaan 2019 - Perakuan Kenaikan Pangkat TBK1 dan TBK2 (diisi oleh pentadbir)

Kajian Kes : Kajian Kes 6 NPP
  on 2018/1/5 1:23:46 (278 reads)

Kajian Kes 6 NPP

Kajian Kes : Kajian Kes 5 NPP
  on 2018/1/5 1:22:54 (258 reads)

Kajian Kes 5 NPP

Kajian Kes : Kajian Kes 4 NPP
  on 2018/1/5 1:21:58 (266 reads)

Kajian Kes 4 NPP

Kajian Kes : Kajian Kes 3 NPS
  on 2018/1/5 1:20:51 (264 reads)

Kajian Kes 3 NPS

Kajian Kes : Kajian Kes 2 NPS
  on 2018/1/5 1:19:49 (265 reads)

Kajian Kes 2 NPS

Kajian Kes : Kajian Kes 1 NPS
  on 2018/1/5 1:17:50 (273 reads)

Kajian Kes 1 NPS

Borang-Borang : Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi Atau Tabung Pendidikan (Borang PP-1) di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2017/1/17 4:51:35 (3107 reads)

Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi Atau Tabung Pendidikan (Borang PP-1) di Kementerian Kesihatan Malaysia

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 15 »