Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
TARIKH DIKEMASKINI

(1) 2 3 4 ... 15 »
Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/7/24 16:39:26 (44 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/7/24 16:04:11 (30 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/7/24 15:48:50 (38 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke Gred U22 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/7/24 10:57:32 (25 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke Gred U22 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan / Pemakanan) Gred C44 Ke Gred C48 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/6/20 10:33:51 (113 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan / Pemakanan) Gred C44 Ke Gred C48 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan / Kaji Serangga / Pemakanan / Forensik) Gred C41 Ke Gred C44 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/6/20 10:23:53 (193 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan / Kaji Serangga / Pemakanan / Forensik) Gred C41 Ke Gred C44 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kaji Serangga / Forensik) Gred C44 Ke Gred C48 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/6/20 10:05:43 (48 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kaji Serangga / Forensik) Gred C44 Ke Gred C48 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jurupulih Perubatan (Anggota) & (Carakerja) Gred U36 Dan U38 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/6/20 9:29:48 (96 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jurupulih Perubatan (Anggota) & (Carakerja) Gred U36 Dan U38 Kementerian Kesihatan Malaysia

Waran Perjawatan KKM 2014 : PEMBERITAHUAN WARAN PERJAWATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL. 29 TAHUN 2014
  on 2014/6/12 15:53:12 (2579 reads)

PEWUJUDAN JAWATAN BARU / TAMBAH DI BAWAH ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2014

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/6/4 16:41:33 (55 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/5/30 17:50:00 (125 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U36 KE GRED U38 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2014/5/30 17:30:00 (130 reads)

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U36 KE GRED U38 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Kenaikan Pangkat : URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURURAWAT GRED U32/U36 KE GRED U42 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2014/5/29 11:16:02 (319 reads)

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURURAWAT GRED U32/U36 KE GRED U42 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Kenaikan Pangkat : URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURURAWAT GRED U32 KE GRED U36 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2014/5/29 11:13:13 (294 reads)

URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURURAWAT GRED U32 KE GRED U36 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan Pelbagai Bidang (Pendengaran / Pertuturan / Anggota & Cara Kerja) Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2014/5/14 11:27:15 (126 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan Pelbagai Bidang (Pendengaran / Pertuturan / Anggota & Cara Kerja) Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

(1) 2 3 4 ... 15 »