Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
TARIKH DIKEMASKINI

(1) 2 3 4 ... 12 »
Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 ke Gred U42Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/25 9:10:00 (49 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 ke Gred U42Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 ke Gred U22 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/25 9:08:46 (18 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 ke Gred U22 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/20 17:24:15 (34 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C41 ke C44 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/20 17:14:04 (36 reads)

Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C41 ke C44 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan) Gredu29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/10 17:22:15 (237 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan) Gredu29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) & (Terapi) Gred U29 Gred U32 Ke Gred U32 / U32 (KUP) Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/10 17:18:16 (95 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) & (Terapi) Gred U29 Gred U32 Ke Gred U32 / U32 (KUP) Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/10 17:03:52 (85 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke Gred U22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/6 16:45:43 (157 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke Gred U22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jururawat Pergigian Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/4 15:23:13 (50 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jururawat Pergigian Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/4 10:41:19 (100 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/4 10:40:00 (104 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/4 9:39:08 (196 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/4 9:35:51 (113 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/4 9:33:37 (127 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2015/3/4 9:31:56 (82 reads)

Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

(1) 2 3 4 ... 12 »