TARIKH DIKEMASKINI
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

(1) 2 3 4 ... 15 »
Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/U42 Ke Gred U44 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/6 7:28:33 (7 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/U42 Ke Gred U44 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Gred U41/U42 Ke Gred U44 Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/6 7:27:52 (10 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Gred U41/U42 Ke Gred U44 Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Biomedikal) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/6 3:50:44 (7 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Biomedikal) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/6 3:50:04 (6 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Fizik) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/6 3:50:00 (5 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Fizik) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/6 3:49:22 (7 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Penyediaan Makanan Gred C41 Ke Gred C44 Secara Fleksi Gred C41/C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/6 3:45:59 (7 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Penyediaan Makanan Gred C41 Ke Gred C44 Secara Fleksi Gred C41/C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 Ke Gred W26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/5 2:40:49 (14 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 Ke Gred W26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/5 1:49:16 (9 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/5 1:48:50 (8 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/12/2 8:13:22 (28 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/11/29 7:16:13 (24 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/11/20 1:39:41 (23 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Penyelidik Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/11/18 1:58:37 (27 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Penyelidik Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Makluman : Pelawaan Kemasukan Ke Laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert-SME) Bagi Skim Pegawai Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2016
  on 2019/10/22 6:07:01 (62 reads)

Pelawaan Kemasukan Ke Laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert-SME) Bagi Skim Pegawai Farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2016

(1) 2 3 4 ... 15 »