TARIKH DIKEMASKINI
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

(1) 2 3 4 ... 15 »
Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C29 Ke Gred C32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/21 1:56:34 (3 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C29 Ke Gred C32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Makluman : Pelawaan Kemasukan Ke Laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert-SME) Siri Kedua (2) Di KKM Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2016
  on 2019/10/16 4:24:02 (13 reads)

Pelawaan Kemasukan Ke Laluan Kerjaya Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert-SME) Siri Kedua (2) Di KKM Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2016

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/16 2:14:51 (10 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/16 2:14:07 (11 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/16 2:13:44 (7 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29/U32/U36 Ke Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/16 2:13:20 (5 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29/U32/U36 Ke Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/11 8:48:25 (56 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/11 8:43:09 (16 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U29 Ke U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/11 8:42:39 (13 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U29 Ke U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/10 6:59:13 (14 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Fizik) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/10 6:58:40 (16 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Fizik) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/9 2:16:39 (33 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/10/9 1:56:04 (17 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/9/30 6:52:42 (49 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2019/9/30 6:51:52 (38 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

(1) 2 3 4 ... 15 »