TARIKH DIKEMASKINI
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

(1) 2 3 4 ... 12 »
Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U19 Ke Gred U22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2016/8/18 15:50:50 (25 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U19 Ke Gred U22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N17 ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2016/8/15 7:40:00 (81 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N17 ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Kenaikan Pangkat : Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S41 ke Gred S44 di KKM
  on 2016/8/10 9:53:12 (29 reads)

Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S41 ke Gred S44 di KKM

Makluman : Surat Bantuan Khas Kewangan Contract For Service Tahun 2016
  on 2016/6/23 13:09:01 (134 reads)

Surat Bantuan Khas Kewangan Contract For Service Tahun 2016

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Psikologi Gred S44 Ke Gred S48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2016/5/30 14:31:14 (201 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Psikologi Gred S44 Ke Gred S48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemangkuan  : Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Psikologi Gred S41 Ke Gred S44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2016/5/30 14:29:26 (214 reads)

Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Psikologi Gred S41 Ke Gred S44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Makluman : Taklimat Mengenai Dasar Pemisah (Exit Policy) (Pekeliling Perkhidmatann Bil. 7 Tahun 2015) & Pengurusan Pencen
  on 2016/4/21 9:35:45 (166 reads)

Taklimat Mengenai Dasar Pemisah (Exit Policy) (Pekeliling Perkhidmatann Bil. 7 Tahun 2015) & Pengurusan Pencen

Makluman : Taklimat Mengenai Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan (Pekeliling Perkhidmatan Bil 11 Tahun 2015)
  on 2016/4/21 9:32:23 (251 reads)

Taklimat Mengenai Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan (Pekeliling Perkhidmatan Bil 11 Tahun 2015)

Makluman : SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 3 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2016/4/21 9:15:58 (160 reads)

SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 3 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Makluman : SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 2 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2016/4/21 9:14:12 (123 reads)

SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 2 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Makluman : SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 4 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2016/3/24 12:30:49 (211 reads)

SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 4 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Garis Panduan : Garis Panduan EKSA IPKKM Siri 1 Tahun 2016
  on 2016/3/18 17:28:07 (238 reads)

Garis Panduan EKSA IPKKM Siri 1 Tahun 2016

Pekeliling-Pekeliling : Surat Pekeliling KSU KKM Bil 1 Tahun 2016 : Pelaksanaan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kementerian Kesihatan Malaysia
  on 2016/3/18 11:22:35 (445 reads)

Surat Pekeliling KSU KKM Bil 1 Tahun 2016 : Pelaksanaan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kementerian Kesihatan Malaysia

Pekeliling-Pekeliling : Surat Pekeliling KSU - Pekeliling Perbendaharaan Pb 1.2 Tahun 2016 - Anggaran Perbelanjaan 2016
  on 2016/3/1 14:51:16 (381 reads)

Surat Pekeliling KSU - Pekeliling Perbendaharaan Pb 1.2 Tahun 2016 - Anggaran Perbelanjaan 2016

Makluman :  SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 1 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
  on 2016/2/22 16:32:52 (220 reads)

SURAT PEMBERITAHUAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KKM BILANGAN 1 TAHUN 2016 DI PORTAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

(1) 2 3 4 ... 12 »