TARIKH DIKEMASKINI
ADUAN/PERTANYAAN
Untuk sebarang aduan/pertanyaan kepada Bahagian Sumber Manusia, sila ke SISTEM PEMANTAUAN ADUAN AGENSI AWAM

Untuk sebarang aduan/pertanyaan berhubung capaian ke Sistem HRMIS, sila email kepada: helpdesk_hrmis@moh.gov.my
APLIKASI WARGA BSM
PAUTAN UTAMA
Portal KKMhrmis2.01Gov UC

MyGov

SUDUT MULTIMEDIA
Calendaraudio
AlbumVideo
BILANGAN PELAWAT
Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Bahagian Sumber Manusia
PENGUMUMAN
New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 15 Januari 2019 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 15 Januari 2019 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 15 Januari 2019 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 15 Januari 2019 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Juruterapi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 15 Januari 2019 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N26 Ke Gred N28 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 15 Januari 2019 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 15 Januari 2019 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 28 Disember 2018 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Kumpulan Pelaksana II Dari Gred 14 Ke Gred 16 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 20 Disember 2018 **


New
Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Kumpulan Pelaksana II Dari Gred 11 Ke Gred 14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
** Tarikh Tutup:- 20 Disember 2018 **


New Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time.Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan, Kementerian Kesihatan Malaysia
HEBAHAN BSM
New
Surat Edaran Bahagian Sumber Manusia - Peringatan berkala pelaksanaan kenaikan pangkat secara timed-based berasaskan kecemerlangan (TBK 13 Tahun) serta mekanisme penolakan TBK kali pertama (TBK1) dan TBK kali kedua (TBK2) bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana di Kementerian Kesihatan Malaysia


New
Surat Pelaksanaan Sub Modul Tuntutan dan Pendahuluan Diri Aplikasi HRMIS di Kementerian Kesihatan Malaysia


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 1 Tahun 2018 – Penambahbaikan Notis Peletakan Jawatan Bagi Pegawai Perubatan Pakar/Pegawai Pergigian Pakar Di Kementerian Kesihatan (KKM)


New
Surat Edaran KSU KKM - Cadangan pengisian jawatan kenaikan pangkat kumpulan Pelaksana secara arahan pertukaran dari kalangan pegawai yang telah dinaikkan pangkat secara TBK/KUP


New
Surat Edaran KSU KKM Bil 4 Tahun 2016 – Kelulusan Bayaran Insentif Penempatan Pakar Perubatan/Pergigian Di Fasiliti Kesihatan Di Sabah Dan Sarawak


New
Surat Edaran KSU KKM mengenai cadangan pengisian jawatan kenaikan pangkat kumpulan Pelaksana secara arahan pertukaran dari kalangan pegawai yang telah dinaikkan pangkat secara TBK/KUP


New
Surat Bantuan Khas Kewangan Contract For Service Tahun 2016


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 1 Tahun 2016 di Portal Kementerian Kesihatan Malaysia


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 2 Tahun 2016 di Portal Kementerian Kesihatan Malaysia


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 3 Tahun 2016 di Portal Kementerian Kesihatan Malaysia


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 4 Tahun 2016 di Portal Kementerian Kesihatan Malaysia


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 5 Tahun 2016 – Pemanjangan Bayaran Insentif Merawat Pesakit Jiwa,Tibi dan Kusta Kepada Pembantu Pembedahan Pergigian Di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 6 Tahun 2016 – Pelaksanaan Keputusan Pindaan Tempoh Tidak layak Dipertimbangkan Pemangkuan/Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Perubatan Yang Dikenakan Tatatertib


New
Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia, KKM Bilangan 10 Tahun 2016 – Pelaksanaan Keputusan Prestasi Di Kementerian Kesihatan (KKM)


Click to see original Image in a new window Deskripsi Tugas (JD) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M48 sehingga M54

i) Template JD
ii)Taklimat JD

Click to see original Image in a new windowPenyelarasan Semula Perjawatan Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Memohon Semakan Dan Pengemaskinian Maklumat Pegawai Lantikan 2005 Dan Sebelum Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Yang Masih Berada Di Gred 41

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Pelaksanaan Elaun Waktu Bekerja Fleksi Bagi Pegawai Perubatan Siswazah (PPS) di KKM

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Cadangan Untuk Menukar Ketua Perkhidmatan Bagi Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan Yang Ditetapkan Melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2010

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Maklumat Kepegawaian Pergigian KKM
Click to see original Image in a new window
-Buku Elaun
-Bahan Rujukan Pegawai Perubatan
-Pengurusan Tatatertib (Siri 1-8)

Click to see original Image in a new windowLampiran A - Surat Arahan Tanggung Kerja (Surat dan Contoh Surat)

Click to see original Image in a new windowLampiran B - Borang Permohonan Tanggung Kerja (Borang dan Contoh Borang)

Click to see original Image in a new windowLampiran C - Borang Permohonan Tanggung Kerja (Borang dan Contoh Borang)

Click to see original Image in a new windowLampiran C - Notis Penolakan TBK 13 Tahun

Click to see original Image in a new windowFORMAT NP(P) 8.3 PINDAAN 2018 - BORANG KENAIKAN PANGKAT

Click to see original Image in a new windowFORMAT NP(P) 8.2 PINDAAN 2018 - BORANG PEMANGKUAN

Click to see original Image in a new windowBorang Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Tanggungan Pesara

Click to see original Image in a new windowBORANG NP(S) 8.2 Pindaan 2019-Pengesahan Naik Pangkat di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowBorang NP(S) 8.4 Pindaan 2019 - Perakuan Kenaikan Pangkat TBK 1 dan TBK2 (diisi oleh pentadbir) di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowBorang NPS 1.2017 Pindaan 2018 - Perakuan Kenaikan Pangkat TBK 1 dan TBK2 (diisi oleh calon) di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowBORANG PEMANGKUAN NPS(M) 1.2015 Pindaan 2019 - permohonan pemangkuan di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowSurat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi Atau Tabung Pendidikan (Borang PP-1) di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowBorang Maklumat Diri (BMD) Pegawai Farmasi

Click to see original Image in a new windowBorang Maklumat Diri (BMD) Pegawai Pergigian

Click to see original Image in a new windowBorang Maklumat Diri (BMD) Pegawai Perubatan

Click to see original Image in a new windowBorang Permohonan Pertukaran Dalaman IPKKM

Click to see original Image in a new windowApplication Form For Contract Medical Officer (Non - Citizens)

Click to see original Image in a new windowBorang Permohonan Pegawai Perubatan Lantikan Secara Multiple Entry (Warganegara) di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowBorang Permohonan Pegawai Perubatan Kontrak (Warganegara) di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowPerakuan Amalan Tahunan - Borang Permohonan Baru

Click to see original Image in a new windowBorang Muat Naik Dokumen Ke Portal KKM & Sub Portal Bahagian Sumber Manusia
New
Taklimat Pekeliling Perkhdmatan Bilangan 1 Tahun 2016 – Rasionalisasi Skim Perkhdmatan Bagi Perkhdmatan Awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM)


New
Pekeliling Perkhdmatan Bilangan 1 Tahun 2016, Rasionalisasi Skim Perkhdmatan Bagi Perkhdmatan Awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM)


New
Taklimat Mengenai Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan (Pekeliling Perkhidmatan Bil 11 Tahun 2015)


New
Taklimat Mengenai Dasar Pemisah (Exit Policy) (Pekeliling Perkhidmatann Bil. 7 Tahun 2015) & Pengurusan Pencen


Click to see original Image in a new window Slide Taklimat Pelaksanaan Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan Tahun 2013

i) Carta Alir Proses Pemberian Opsyen
ii)Taklimat 1: Skim Perkhidmatan
iii)Taklimat 2: Pelaksanaan Opsyen
iv)Taklimat 3: Kenaikan Pangkat Time Based 13 tahun
v) Taklimat 4: Penambahbaikan JGMM

Click to see original Image in a new windowGaris Panduan Pengiktirafan Kepada Penjawat Awam Yang Melaporkan Pemberian Atau Penerimaan Rasuah

Click to see original Image in a new windowPekeliling Perkhidmatan Bil. 5 / 2007 : Panduan Pengurusan Pejabat

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2012 & Panduan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Di KKM

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 2/2008 : Garis Panduan Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai Kerajaan Secara Online (eGL) di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling KSU KKM Bil 3 Tahun 2010 : Pelaksanaan Langkah-Langkah Perbelanjaan Secara Berhemah Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling KSU - Pekeliling Perbendaharaan Pb 1.2 Tahun 2016 - Anggaran Perbelanjaan 2016

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling KSU KKM Bil 1 Tahun 2016 : Pelaksanaan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kementerian Kesihatan Malaysia
Click to see original Image in a new windowBuku Pewujudan Jawatan Tambahan Melalui ABM Tahun 2012

Click to see original Image in a new windowBUKU MAK. KEDUDUKAN PERJAWATAN DI KKM
sehingga 1 Januari 2011

Click to see original Image in a new windowBUKU AGIHAN ABM 2011

BAHAGIAN (i)
BAHAGIAN (ii)
Sila muat turun kedua-dua bahagian untuk
versi penuh Buku Agihan ABM 2011


Click to see original Image in a new windowWARAN PERJAWATAN KKM 2014

Click to see original Image in a new windowWARAN PERJAWATAN KKM 2015

Click to see original Image in a new windowWARAN PERJAWATAN KKM 2016
GARIS PANDUAN