Login Pentadbir
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
TARIKH DIKEMASKINI
ADUAN/PERTANYAAN
Untuk sebarang aduan/pertanyaan kepada Bahagian Sumber Manusia, sila ke SISTEM PEMANTAUAN ADUAN AGENSI AWAM

Untuk sebarang aduan/pertanyaan berhubung capaian ke Sistem HRMIS, sila email kepada: helpdesk_hrmis@moh.gov.my
TERKINI

APLIKASI WARGA BSM
PAUTAN UTAMA
Portal KKMhrmis2.01Gov UC

MSC1 MalaysiaMyGov

PENGIKTIRAFAN
5 Star Rating MS ISO 9001:2008
SUDUT MULTIMEDIA
Calendaraudio
AlbumVideo
BILANGAN PELAWAT
PENGUMUMAN

New Muat turun Slide Taklimat Pelaksanaan Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan Tahun 2013 pada tab 'Pekeliling' di ruang 'Hebahan BSM'


New Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Time Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan, Kementerian Kesihatan Malaysia


NewTAHNIAH..KEPADA UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN DI ATAS PENCAPAIAN TERBAIK BAGI AMALAN 5S DI BSMNew DESKRIPSI TUGAS (JD) PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK GRED M48 SEHINGGA M54


i) Template JD


ii) Taklimat JD


NewPENYELARASAN SEMULA PERJAWATAN KEMENTERIAN DI KESIHATAN MALAYSIAUNTUK MAKLUMAN PORTAL RASMI INI SEDANG DI SELENGGARA UNTUK PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DAN MODUL.SEKIRANYA MENGHADAPI MASALAH HUBUNGI PENTADBIR PORTAL DI TALIAN 0388832703/2638


BORANG MUAT NAIK DOKUMEN KE PORTAL KKM & SUB PORTAL BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Senarai Nama Pertukaran dan Penempatan Pegawai Perubatan di KKM
- Gred UD54
- Gred UD52
- Gred UD48
- Gred UD44
- Gred UD41

Latihan lulusan kepakaran di Sabah & Sarawak

ARKIB....
HEBAHAN BSM
Click to see original Image in a new window Deskripsi Tugas (JD) Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M48 sehingga M54

i) Template JD
ii)Taklimat JD

Click to see original Image in a new windowPenyelarasan Semula Perjawatan Di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Memohon Semakan Dan Pengemaskinian Maklumat Pegawai Lantikan 2005 Dan Sebelum Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Yang Masih Berada Di Gred 41

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Pelaksanaan Elaun Waktu Bekerja Fleksi Bagi Pegawai Perubatan Siswazah (PPS) di KKM

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Cadangan Untuk Menukar Ketua Perkhidmatan Bagi Skim Perkhidmatan Atendan Kesihatan Yang Ditetapkan Melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2010

Click to see original Image in a new windowSurat Edaran Maklumat Kepegawaian Pergigian KKM
Click to see original Image in a new window
-Buku Elaun
-Bahan Rujukan Pegawai Perubatan
-Pengurusan Tatatertib (Siri 1-8)

Click to see original Image in a new window Slide Taklimat Pelaksanaan Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan Tahun 2013

i) Carta Alir Proses Pemberian Opsyen
ii)Taklimat 1: Skim Perkhidmatan
iii)Taklimat 2: Pelaksanaan Opsyen
iv)Taklimat 3: Kenaikan Pangkat Time Based 13 tahun
v) Taklimat 4: Penambahbaikan JGMM

Click to see original Image in a new windowGaris Panduan Pengiktirafan Kepada Penjawat Awam Yang Melaporkan Pemberian Atau Penerimaan Rasuah

Click to see original Image in a new windowPekeliling Perkhidmatan Bil. 5 / 2007 : Panduan Pengurusan Pejabat

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2012 & Panduan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Di KKM

Click to see original Image in a new windowPelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Pegawai Perkhidmatan Awam di Kementerian Kesihatan Malaysia

Click to see original Image in a new windowPelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 27 Tahun 2009 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2010 : Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat (PSP/SP)

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling Kewangan Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 2/2008 : Garis Panduan Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai Kerajaan Secara Online (eGL) di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS

Click to see original Image in a new windowSurat Pekeliling KSU KKM Bil 3 Tahun 2010 : Pelaksanaan Langkah-Langkah Perbelanjaan Secara Berhemah Kementerian Kesihatan Malaysia
Click to see original Image in a new windowBuku Pewujudan Jawatan Tambahan Melalui ABM Tahun 2012

Click to see original Image in a new windowBUKU MAK. KEDUDUKAN PERJAWATAN DI KKM
sehingga 1 Januari 2011

Click to see original Image in a new windowBUKU AGIHAN ABM 2011

BAHAGIAN (i)
BAHAGIAN (ii)
Sila muat turun kedua-dua bahagian untuk
versi penuh Buku Agihan ABM 2011


Click to see original Image in a new windowWARAN PERJAWATAN KKM 2014

Click to see original Image in a new windowWARAN PERJAWATAN KKM 2015
GARIS PANDUAN